Ngày 27/5: Có 7/378 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 378 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 27/5/2016. 
Ngày 27/5: Có 7/378 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 27/5: Có 7/378 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 371 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 7 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Triển lãm tỉnh Lai Châu dự kiến phát hành HSYC từ ngày 01/6/2016 đến ngày 03/6/2016, trong khi đóng thầu ngày 08/6/2016; Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai dự kiến phát hành HSYC từ ngày 07/6/2016 đến 09 giờ ngày 13/6/2016. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Yêu cầu bảo đảm dự thầu cao hơn so với mức quy định: Trong 05 phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, Ban QLDA xây dựng huyện Phú Riềng (tỉnh Bình Phước) nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Ngoài lỗi nêu trên, Ban QLDA xây dựng huyện Phú Riềng cũng không nêu hình thức bảo đảm dự thầu. Theo Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập HSMT xây lắp, khi tham dự thầu, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc). 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan