Ngày 25/8: Có 6/381 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 381 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 25/8/2016. 
Ngày 25/8: Có 6/381 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 25/8: Có 6/381 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 375 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT/chuẩn bị HSDT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Văn phòng UBND huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nam Định đều phát hành HSMT từ ngày 29/8/2016; Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng (thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam) đăng tải TBMT gói thầu xây lắp có giá trị gói thầu trên 20 tỷ đồng, dự kiến phát hành HSMT từ ngày 31/8/2016 đến 19/9/2016 là chưa đủ tối thiểu 20 ngày theo quy định. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSĐX sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, UBND xã Phú Sơn (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 31/8/2016 đến 14 giờ ngày 07/9/2016. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Văn phòng UBND huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đăng tải TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa theo hình thức đấu thầu rộng rãi, nêu hình thức bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt. Đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc). 

Áp dụng sai hình thức ưu đãi: Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ thông báo mời chào hàng gói thầu mua sắm hàng hóa, nhưng trong phiếu đăng ký TBMCH nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan