Ngày 25/3: Có 3/326 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 326 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 25/3/2016. 
Ngày 25/3: Có 3/326 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 25/3: Có 3/326 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 323 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSMT/HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, TBMCH, Bệnh viện II Lâm Đồng dự kiến phát hành HSMT từ ngày 31/3/2016 đến ngày 10/4/2016, trong khi đóng thầu ngày 11/4/2016; Viện Sinh học Nhiệt đới dự kiến phát hành HSYC từ ngày 01/4/2016 đến 09 giờ ngày 11/4/2016, trong khi đóng thầu 09 giờ 30 ngày 11/4/2016. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành đến trước thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Công ty TNHH MTV On-Oanh đăng tải TBMT gói thầu mua sắm theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với số TBMT là: 20160308949-00, nêu hình thức bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt. Đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).  

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan