Ngày 25/1: Có 3/255 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 255 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 25/01/2016.
Ngày 25/1: Có 3/255 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 25/1: Có 3/255 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 252 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong 02 phiếu đăng ký TBMCH, Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Mã  (tỉnh Sơn La) và Sư đoàn BB 307/QK5 (tỉnh Quảng Ngãi) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 25/01/2016. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu.

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Ban quản lý dự án khu tái định cư Làng Chài (TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam) đăng tải TBMT gói thầu xây lắp theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với số TBMT là: 20160106576-00, nêu hình thức bảo đảm dự thầu bằng Thư bảo lãnh của ngân hàng có uy tín tại Việt Nam hoặc tiền mặt. Đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan