Ngày 25/04: Có 8/410 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 410 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 25/4/2017.
Ngày 25/04: Có 8/410 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 25/04: Có 8/410 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 402 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT/HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT/TBMCH, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hiệp Hòa (huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 26/4/2017; Công ty TNHH Tư vấn xây dựng - Thương mại An Phú Anh (tư vấn cho Chủ đầu tư là UBND xã Biên Giới, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) và Văn phòng HĐND - UBND huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) đều dự kiến phát hành HSMT/HSYC từ ngày 28/4/2017; Trung tâm Giáo dục thường xuyên Nam Sách (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 29/4/2017 đến ngày 08/5/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT/HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT/TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Văn phòng HĐND - UBND TP. Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) đăng ký TBMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Các đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Áp dụng sai ưu đãi cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Lập (tỉnh Phú Thọ) thông báo mời thầu gói thầu tư vấn nhưng trong phiếu đăng ký TBMT nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chỉ những gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng mới dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan