Ngày 24/2: Có 3/191 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 191 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 24/02/2016. 
Ngày 24/2: Có 3/191 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 24/2: Có 3/191 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 188 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Trung tâm Giống NLNN Kiên Giang dự kiến phát hành HSYC từ ngày 01/3/2016 đến ngày 07/3/2016, trong khi đóng thầu ngày 08/3/2016; UBND xã Quảng Ngạn (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 02/3/2016 đến 08 giờ 30 ngày 08/3/2016. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Đoàn KTQP 79 - Binh đoàn 15 (tỉnh Quảng Bình) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 26/02/2016. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan