Ngày 24/04: Có 3/505 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 505 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 24/4/2017. 
Ngày 24/04: Có 3/505 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 24/04: Có 3/505 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 502 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Thời gian phát hành HSMT/HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Mường La (tỉnh Sơn La) và trong phiếu đăng ký TBMCH của Ban QLDA các công trình xây dựng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) đều dự kiến phát hành HSMT/HSYC từ ngày 27/4/2017. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT/HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT/TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. 

Thời gian chuẩn bị HSDT chưa đủ tối thiểu 20 ngày theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 03/5/2017 đến ngày 15/5/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan