Ngày 23/9: Có 5/322 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 322 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 23/9/2016. 
Ngày 23/9: Có 5/322 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 23/9: Có 5/322 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 317 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, UBND xã Hương Bình (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 26/9/2016; Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) và Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh Nghệ An dự kiến phát hành HSYC từ ngày 27/9/2016; UBND xã Điền Xá (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 28/9/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu.

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Nhà Văn hóa thiếu nhi TP. Nam Định (tỉnh Nam Định) chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.  

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan