Ngày 22/7: Có 3/333 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 333 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 22/7/2016. 
Ngày 22/7: Có 3/333 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 22/7: Có 3/333 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 330 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSMT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Ban Quản lý xây dựng công trình: Đường liên thôn từ thôn 1 đến thôn 5 xã Gia Vượng (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 22/7/2016. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013, HSMT được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu.

Áp dụng sai giá trị và hình thức bảo đảm dự thầu: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng thông báo mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu và nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. Về hình thức bảo đảm dự thầu, theo Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập HSMT mua sắm hàng hóa, khi tham dự thầu, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

Không phát hành HSYC đến trước thời điểm đóng thầu: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Kiên Giang dự kiến phát hành HSYC từ ngày 29/7/2016 đến ngày 07/8/2016, trong khi đóng thầu ngày 09/8/2016. Đơn vị cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, hồ sơ yêu cầu được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Ngay sau thời điểm đóng thầu, bên mời thầu tiến hành mở các hồ sơ đề xuất và lập biên bản mở thầu (Điểm d Khoản 2 Điều 58 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).

Ngoài lỗi nêu trên, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Kiên Giang cũng nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan