Ngày 22/6: Có 8/453 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 453 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 22/6/2016. 
Ngày 22/6: Có 8/453 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 22/6: Có 8/453 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 445 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi dự kiến phát hành HSYC từ ngày 22/6/2016, Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh), Trung tâm Y tế huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 23/6/2016; Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Păk (tỉnh Đăk Lăk) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 27/06/2016; Công an TP. Cần Thơ dự kiến phát hành HSYC từ ngày 28/6/2016 đến 09 giờ ngày 04/7/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc đăng tải gói thầu hỗn hợp theo hình thức chào hàng cạnh tranh trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với số TBMT là: 20160614758-00. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng đơn giản, gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường và gói thầu xây lắp công trình đơn giản có giá trị gói thầu không quá 5 tỷ đồng. 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong các phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 và Ban QLDA các công trình xây dựng cơ bản huyện Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Hai đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan