Ngày 22/4: Có 6/357 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 357 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 22/4/2016. 
Ngày 22/4: Có 6/357 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 22/4: Có 6/357 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 351 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Phòng Quản lý Đô thị - thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 25/4/2016 đến 9 giờ ngày 29/4/2016; Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình dự kiến phát hành HSYC từ ngày 26/4/2016; Trung tâm Văn hóa tỉnh An Giang dự kiến phát hành HSYC từ ngày 27/4/2016; Ban Quản lý các công trình XDCB phòng Công thương huyện Cầu Kè (tỉnh Trà Vinh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 27/4/2016 đến 9 giờ ngày 5/5/2016; Ban Quản lý các dự án xã Thanh An (huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 29/4/2016 đến ngày 13/5/2016, trong khi đóng mở thầu là ngày 16/5/2016.

Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh không nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan