Ngày 22/3: Có 3/263 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 263 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 22/3/2016. 
Ngày 22/3: Có 3/263 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 22/3: Có 3/263 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 260 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đà Nẵng dự kiến phát hành HSYC từ ngày 24/3/2016. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận dự kiến phát hành HSYC từ ngày 28/3/2016 đến 17 giờ 00 phút ngày 01/4/2016. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành HSYC.

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Công ty Quản lý bay miền Nam đăng tải TBMT lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước với số TBMT là: 20160307119-00, nêu hình thức bảo đảm dự thầu bằng “Đặt cọc, ký quỹ hoặc thư bảo lãnh ngân hàng”. Đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan