Ngày 22/12: Có 2/184 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

BĐT- Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 184 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 22/12/2015.
Số báo 245: Có 2/184 phiếu đăng ký không hợp lệ
Số báo 245: Có 2/184 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 182 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Công ty cổ phần WEDO (tỉnh Quảng Trị) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 25/12/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu.

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Công ty Điện lực Thường Tín  (TP. Hà Nội) đăng tải TBMT gói thầu xây lắp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20151208212-01) nêu hình thức bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt hoặc qua ngân hàng. Đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc). 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập