Ngày 21/04: Có 5/329 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 329 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 21/4/2017. 
Ngày 21/04: Có 5/329 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 21/04: Có 5/329 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 324 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Minh (huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) dự kiến phát HSYC từ ngày 25/4/2017; Viễn thông Quảng Ngãi - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam dự kiến phát hành HSYC từ ngày 26/4/2017; Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ (tỉnh Bình Định) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 27/4/2017 đến 08 giờ ngày 05/5/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Thời gian phát hành HSMT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn dự kiến phát HSMT từ ngày 26/4/2017; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đăk Lăk dự kiến phát hành HSMT từ ngày 27/4/2017 đến 08 giờ  ngày 16/5/2017. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan