Ngày 20/1: Có 4/228 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 228 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 20/01/2016. 
Ngày 20/1: Có 4/228 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 20/1: Có 4/228 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 224 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, UBND xã Sơn Bao (huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 21/01/2016; Ban QLDA Thoát nước đô thị (TP. Hồ Chí Minh) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 22/01/2016; UBND xã Đồng Lợi (huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 23/01/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

 Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: Công ty CP Sợi Hòa Thọ Thăng Bình áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh cho gói thầu hỗn hợp. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, chào hàng cạnh tranh chỉ được áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa và xây lắp. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan