Ngày 17/6: Có 3/419 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 419 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 17/6/2016. 
Ngày 17/6: Có 3/419 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 17/6: Có 3/419 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 416 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Sở Y tế tỉnh Đăk Nông dự kiến phát hành HSYC từ ngày 23/6/2016 đến ngày 27/6/2016, trong khi đóng thầu ngày 29/6/2016 và mở thầu ngày 30/6/2016; Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình huyện Tam Nông (tỉnh Phú Thọ) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 24/6/2016 đến 08 giờ ngày 30/6/2016. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. Về thời gian mở thầu, theo Điểm d Khoản 2 Điều 58 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngay sau thời điểm đóng thầu, bên mời thầu tiến hành mở các HSĐX và lập biên bản mở thầu. 

Thời gian chuẩn bị HSDT chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, UBND xã Cẩm Ngọc (huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 24/6/2016 đến ngày 03/7/2016. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị HSDT đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng) tối thiểu là 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT.

Ngoài lỗi nêu trên, UBND xã Cẩm Ngọc còn nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan