Ngày 17/11: Có 5/366 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 371 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 17/11/2016. 
Ngày 17/11: Có 5/366 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 17/11: Có 5/366 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 366 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSDT sai quy định: Ban Quản lý dự án huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) thông báo mời thầu gói thầu tư vấn không qua bước lựa chọn danh sách ngắn, dự kiến phát hành HSMT từ ngày 23/11/2016 đến ngày 12/12/2016; UBND xã Nghĩa Thắng (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) thông báo mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, dự kiến phát hành HSMT từ ngày 23/11/2016 đến ngày 02/12/2016. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT (Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định 63/2014/NĐ-CP). 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC/chuẩn bị HSĐX sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên dự kiến phát hành HSYC từ ngày 22/11/2016 đến ngày 27/11/2016; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến phát hành HSYC từ ngày 22/11/2016 đến 16 giờ 00 ngày 28/11/2016, trong khi đóng thầu ngày 09/12/2016. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Áp dụng sai hình thức ưu đãi: Sở Y tế tỉnh Bắc Giang thông báo mời chào hàng gói thầu dịch vụ phi tư vấn, nhưng trong phiếu đăng ký TBMCH nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ chỉ áp dụng cho gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan