Ngày 16/6: Có 7/458 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 458 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 16/6/2016. 
Ngày 16/6: Có 7/458 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 16/6: Có 7/458 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 451 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT, HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, TBMCH, UBND phường Đồng Nguyên (thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) và Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn dự kiến phát hành HSMT từ ngày 21/6/2016; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái và Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum dự kiến phát hành HSYC từ ngày 20/6/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT, TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Trường Tiểu học Trương Định (Quận 12, TP.HCM) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 22/6/2016 đến 08 giờ ngày 28/6/2016; Ban Quản lý Cửa khẩu Tà Lùng (tỉnh Cao Bằng) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 22/6/2016 đến 09 giờ ngày 28/6/2016. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSDT chưa đủ số ngày tối thiểu theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, Trường Cao đẳng Thương mại (TP. Đà Nẵng) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 23/6/2016 đến ngày 29/6/2016. Đơn vị này cần biết, đối với lựa chọn nhà thầu cho gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT (Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan