Ngày 16/12: Có 8/324 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 324 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 16/12/2016. 
Ngày 16/12: Có 8/324 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 16/12: Có 8/324 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 316 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, UBND xã Đăk Choong (huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) dự kiến phát HSYC từ ngày 21/12/2016; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang dự kiến phát hành HSYC từ ngày 22/12/2016 đến ngày 26/12/2016; Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ dự kiến phát hành HSYC từ 08 giờ ngày 22/12/2016 đến 08 giờ ngày 28/12/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Thời gian phát hành HSMT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, UBND xã Nhân Mỹ (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 20/12/2016; Ban QLDA đầu tư và xây dựng huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 21/12/2016. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng sai ưu đãi cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong các phiếu đăng ký TBMCH/TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa và gói thầu tư vấn, Văn phòng HĐND và UBND huyện Vị Thủy (tỉnh Hậu Giang), Chi nhánh 1 - Công ty CP Xây dựng Fadin Việt Nam (thị trấn Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) và Ban QLDA đầu tư và xây dựng huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Các đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ưu đãi cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ chỉ áp dụng đối với gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.


Ban biên tập

Tin liên quan