Ngày 15/12: Có 8/369 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 369 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 15/12/2017. 
Ngày 15/12: Có 8/369 phiếu đăng ký chưa hợp lệ
Ngày 15/12: Có 8/369 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 361 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre dự kiến phát hành HSYC từ ngày 18/12/2017; UBND phường Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 19/12/2017; Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Đắk Nông dự kiến phát hành HSYC từ ngày 20/12/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian chuẩn bị HSDT chưa đủ số ngày tối thiểu theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Ban Quản lý dự án công trình Khu dân cư và đường Tân Dân phường Việt Hòa, TP. Hải Dương (tỉnh Hải Dương) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 22/12/2017 đến ngày 10/01/2018. Đơn vị này cần biết, theo Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Nêu yêu cầu về giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, TBMT gói thầu xây lắp, phi tư vấn quy mô nhỏ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh, Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Nam Việt (tỉnh Kiên Giang) và Phòng Quản lý đô thị TP. Lai Châu (tỉnh Lai Châu) nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Các đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Ban Quản lý dự án xây dựng công trình văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Long An không nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan