Ngày 15/11: Có 5/357 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 357 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 15/11/2016. 
Ngày 15/11: Có 5/357 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 15/11: Có 5/357 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 352 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Trà Vinh dự kiến phát hành HSYC từ ngày 17/11/2016; Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hóa và Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Mạo Khê - TKV dự kiến phát HSYC từ ngày 18/11/2016. Ba đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. 

Thời gian chuẩn bị HSDT chưa đủ tối thiểu 20 ngày theo quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Ban Quản lý cao ốc văn phòng - Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH dự kiến phát hành HSMT từ ngày 23/11/2016 đến ngày 12/12/2016. Đơn vị này cần biết, theo Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Ban Quản lý thực hiện chính sách hỗ trợ quản lý, sử dụng đất trồng lúa năm 2016 theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP (tỉnh Bắc Kạn) chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan