Ngày 14/03: Có 3/421 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 421 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 14/3/2018. 
Ngày 14/03: Có 3/421 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 14/03: Có 3/421 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 418 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian chuẩn bị HSĐX sai quy định: Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh TNHH - Công ty Điện lực Sài Gòn đăng tải TBMCH gói thầu phi tư vấn (số TBMT là: 20180314187 - 00) dự kiến phát hành HSYC ngày 14/3/2018. Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh TNHH - Công ty Điện lực Gò Vấp đăng tải TBMCH gói thầu phi tư vấn (số TBMT là: 20180331161 - 00) dự kiến phát hành HSYC từ 10 giờ 40 ngày 14/3/2018 đến 09 giờ ngày 20/3/2018. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau đăng tải TBMCH gói thầu mua sắm hàng hóa (số TBMT là: 20180337084 - 00) có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Khoản 1 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng đơn giản, gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường, gói thầu xây lắp công trình đơn giản có giá trị gói thầu không quá 5 tỷ đồng. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan