Ngày 13/12: Có 5/420 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 420 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 13/12/2017. 
Ngày 13/12: Có 5/420 phiếu đăng ký chưa hợp lệ
Ngày 13/12: Có 5/420 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 415 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Văn phòng HĐND - UBND thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 14/12/2017; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, UBND xã Đông Minh (huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và UBND xã Phước Tiến (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 18/12/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương dự kiến phát hành HSYC từ ngày 20/12/2017 đến 10 giờ ngày 26/12/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan