Ngày 13/02: Có 4/363 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 363 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 13/02/2017. 
Ngày 13/02: Có 4/363 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 13/02: Có 4/363 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 359 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian chuẩn bị HSĐX chưa đủ số ngày tối thiểu theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương dự kiến phát hành HSYC từ 08 giờ ngày 17/02/2017 đến 10 giờ ngày 17/02/2017, trong khi đóng thầu 10 giờ ngày 24/02/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Thời gian chuẩn bị HSDT chưa đủ tối thiểu 20 ngày theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Ban quản lý Khu vực phát triển đô thị - Sở Xây dựng Thanh Hóa dự kiến phát hành HSMT từ ngày 20/02/2017 đến ngày 11/3/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Thời gian chuẩn bị HSDT chưa đủ tối thiểu 40 ngày theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 17/02/2017 đến ngày 28/3/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 40 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, Ban quản lý các dự án ĐTXD cơ bản thị xã Chí Linh (tỉnh Hải Dương) nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan