Ngày 12/8: Có 4/356 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 356 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 12/8/2016. 
Ngày 12/8: Có 4/356 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 12/8: Có 4/356 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 352 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSMT/HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, TBMCH, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận và Văn phòng HĐND - UBND TP. Hà Giang (tỉnh Hà Giang) dự kiến phát hành HSMT, HSYC từ ngày 17/8/2016. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT, TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. 

Thời gian chuẩn bị HSDT chưa đủ tối thiểu 20 ngày theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu tư vấn, Viện Nghiên cứu Khoa học và Thiết kế (thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsopetro) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 18/8/2016 đến ngày 29/8/2016. Đơn vị này cần biết, theo Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Nguyên đăng tải gói thầu tư vấn theo hình thức chào hàng cạnh tranh trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (số TBMT là: 20160807583-00). Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng đơn giản, gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường, gói thầu xây lắp công trình đơn giản có giá trị gói thầu không quá 5 tỷ đồng. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan