Ngày 12/12: Có 8/578 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 578 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 12/12/2017. 
Ngày 12/12: Có 8/578 phiếu đăng ký chưa hợp lệ
Ngày 12/12: Có 8/578 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 570 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSMT/HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, TBMCH, UBND xã Đông Minh (huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa), Trạm Thủy lợi huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) và UBND thị trấn Sóc Sơn (TP. Hà Nội) dự kiến phát hành HSMT, HSYC từ ngày 15/12/2017; UBND xã Châu Minh (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 16/12/2017 đến ngày 21/12/2017; Trạm Khuyến nông huyện An Lão (tỉnh Bình Định) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 18/12/2017 đến 08 giờ ngày 22/12/2017; Văn phòng Huyện ủy huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 19/12/2017 đến 09 giờ ngày 25/12/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT, TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu. 

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng, thông báo mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ và Bệnh viện Đa khoa huyện Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp), thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu mua sắm hàng hóa nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Hai đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan