Ngày 1/12: Có 3/310 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 310 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 01/12/2015. 
Ngày 1/12: Có 3/310 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 1/12: Có 3/310 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 307 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT, HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, TBMCH, Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang và Phòng Giáo dục và Đào tạo KonPlong (huyện KonPlong, tỉnh Kon Tum) dự kiến phát hành HSMT, HSYC từ ngày 03/12/2015; UBND xã Đạo Đức (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 04/12/2015. Ba đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT, TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Cũng trong phiếu đăng ký TBMCH, Phòng Giáo dục và Đào tạo KonPlong dự kiến phát hành HSYC từ ngày 03/12/2015 đến 08 giờ 00 phút ngày 09/12/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành HSYC.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập