Ngày 10/8: Có 11/284 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 284 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 10/8/2016. 
Ngày 10/8: Có 11/284 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 10/8: Có 11/284 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 273 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 11 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT/HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT/TBMCH, Ban QLDA thị trấn Tân Hưng (huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 11/8/2016; UBND xã Châu Giang (huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 14/8/2016; Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh), UBND xã Ninh Hòa (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh, UBND xã Tứ Cường (huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương), Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba (TP. Hà Nội), Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Lãng (tỉnh Lạng Sơn), Chi cục Thú y tỉnh Yên Bái và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn đều dự kiến phát hành HSMT/HSYC từ ngày 15/8/2016.Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT/HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT/TBMCHđến trước thời điểm đóng thầu.

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMCH gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng,Ban QLDA các công trình xây dựng thị xã Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng) không nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghịđịnh số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan