Ngày 10/12: Có 4/280 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 280 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 10/12/2015. 
Ngày 10/12: Có 4/280 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 10/12: Có 4/280 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 276 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT/chuẩn bị HSDT sai quy định: Trong 2 phiếu đăng ký TBMT, Tổng công ty Điện lực miền Trung (TP. Đà Nẵng) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 15/12/2015; Ban QLDA các CTXDCB huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) thông báo mời thầu gói thầu xây lắp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng, dự kiến phát hành HSMT từ ngày 16/12/2015 đến ngày 25/12/2015. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT (Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định 63/2014/NĐ-CP).

Thời gian dự kiến phát hành HSYC: Trong 2 phiếu đăng ký TBMCH, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - Văn phòng Đại diện Khu vực miền Nam (TP. Hồ Chí Minh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 14/12/2015; Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương dự kiến phát hành HSYC từ ngày 15/12/2015. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập