Ngày 10/11: Có 7/333 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 333 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 10/11/2016. 
Ngày 10/11: Có 7/333 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 10/11: Có 7/333 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 326 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Ban QLDA/Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh dự kiến phát hành HSMT từ ngày 14/11/2016; UBND phường Cầu Kho (TP. Hồ Chí Minh) và Ban Quản lý dự án huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) đều dự kiến phát hành HSMT từ ngày 15/11/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC/chuẩn bị HSĐX sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Ban QLDA Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị dự kiến phát hành HSYC từ ngày 11/11/2016 đến ngày 16/11/2016, trong khi đóng thầu là ngày 22/11/2016; Trại giam Huy Khiêm - Tổng cục VIII - Bộ Công an (tỉnh Bình Thuận) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 16/11/2016 đến ngày 18/11/2016, trong khi đóng thầu ngày 21/11/2016; Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Định dự kiến phát hành HSYC từ 17/11/2016 đến 8 giờ 00 ngày 23/11/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng sai hình thức ưu đãi: Công ty TNHH Phú Thiện thông báo mời thầu gói thầu hỗn hợp, nhưng trong phiếu đăng ký TBMT nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ chỉ áp dụng cho gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan