Ngày 09/12: Có 6/399 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 399 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 09/12/2016. 
Ngày 09/12: Có 6/399 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 09/12: Có 6/399 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 393 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Văn phòng HĐND-UBND huyện Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh) dự kiến phát HSYC từ ngày 12/12/2016; Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 14/12/2016; Ban QLDA huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) dự kiến phát hành HSYC từ 07 giờ ngày 16/12/2016 đến 08 giờ ngày 22/12/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Thời gian chuẩn bị HSDT chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, UBND xã Hà Sơn (huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 15/12/2016 đến ngày 24/12/2016. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày. 

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH/TBMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hà Giang và Ban QLDA công trình thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đều nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Hai đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan