Ngày 09/01: Có 1/285 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 285 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 09/01/2019. 
Ngày 09/01: Có 1/285 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 09/01: Có 1/285 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 284 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 01 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải..

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) đăng tải TBMT đối với dự án đầu tư có sử dụng đất (số thông báo là: 20190115710-00), nêu hình thức bảo đảm dự thầu “Thư bảo lãnh ngân hàng, đặt cọc bằng séc, tiền mặt, tín dụng hợp pháp”. Đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, nhà đầu tư khi tham dự thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

 

 

 

Ban biên tập

Tin liên quan