Ngày 08/11: Có 5/373 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 373 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 08/11/2016. 
Ngày 08/11: Có 5/373 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 08/11: Có 5/373 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 368 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hà Nội dự kiến phát HSYC từ ngày 10/11/2016 đến 08 giờ 30 ngày 16/11/2016; Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh Thái Nguyên dự kiến phát hành HSYC từ ngày 14/11/2016 đến 09 giờ ngày 18/11/2016. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Thời gian chuẩn bị HSDT chưa đủ tối thiểu 20 ngày theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Ban Quản lý dự án nông nghiệp Long An dự kiến phát hành HSMT từ ngày 15/11/2016 đến ngày 29/11/2016. Đơn vị này cần biết, theo Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH/TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa và xây lắp quy mô nhỏ, Phòng Y tế thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) và Ban Quản lý dự án thực hiện tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bắc Kạn (WB8) đều nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Hai đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan