Ngày 07/7: Có 3/393 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 393 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 7/7/2016. 
Ngày 07/7: Có 3/393 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 07/7: Có 3/393 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 390 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái (tỉnh Thái Nguyên) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 7/7/2016. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. 

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSĐX chưa đủ số ngày tối thiểu theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, UBND xã Xuân Lập (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 13/7/2016 đến ngày 18/7/2016. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng sai hình thức ưu đãi: Phòng Dân tộc huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) thông báo mời chào hàng gói thầu mua sắm hàng hóa, nhưng nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ chi áp dụng đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng (Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP). 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan