Ngày 07/12: Có 6/365 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 365 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 07/12/2016. 
Ngày 07/12: Có 6/365 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 07/12: Có 6/365 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 359 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT, HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, TBMCH, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Vị Thủy (tỉnh Hậu Giang) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 09/12/2016; UBND xã Đắk Phơi (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) và Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bắc Kạn dự kiến phát hành HSYC từ ngày 12/12/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT, TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Trung tâm Giống cây trồng Vĩnh Phúc dự kiến phát hành HSYC từ ngày 14/12/2016 đến 08 giờ ngày 19/12/2016; Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Ninh dự kiến phát hành HSYC từ ngày 14/12/2016 đến 08 giờ 30 ngày 20/12/2016. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đăng tải TBMT gói thầu xây lắp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với số TBMT là 20161205003-00, nêu hình thức bảo đảm dự thầu: “Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc”. Đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan