Ngày 07/11: Có 4/438 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 438 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 07/11/2016. 
Ngày 07/11: Có 4/438 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 07/11: Có 4/438 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 434 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Kạn dự kiến phát hành HSYC từ ngày 10/11/2016. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu.

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng Khu công nghiệp tỉnh Nam Định và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, thủy lợi huyện Nho Quan (tỉnh Ninh Bình) đều nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Hai đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hưng Yên đăng tải TBMT gói thầu xây lắp, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, nêu hình thức bảo đảm dự thầu: “Bảo lãnh do ngân hàng hoặc đặt cọc bằng tiền mặt”. Đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan