Ngày 05/4: Có 5/288 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 288 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 05/4/2016. 
Ngày 05/4: Có 5/288 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 05/4: Có 5/288 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 283 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT, HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, TBMCH, Công ty Cổ phần Xi măng X18, Công ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 4, Phòng Quản lý đô thị quận Thốt Nốt (TP. Cần Thơ) và Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận dự kiến phát hành HSMT, HSYC từ ngày 08/4/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT, TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu.

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: UBND phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) đăng tải TBMT lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước với số TBMT là 20160401658-00, nêu hình thức bảo đảm dự thầu: “Ngân hàng hoặc tiền mặt”. Đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan