Ngày 02/8: Có 3/334 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 334 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 02/8/2016. 
Ngày 02/8: Có 3/334 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 02/8: Có 3/334 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 331 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT, HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, TBMCH, Ban QLDA công trình Sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ xã Hải Quế (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) và Trường THCS Kháng Nhật (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) dự kiến phát hành HSMT, HSYC từ ngày 05/8/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT, TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu.

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, Ban QLDA công trình Sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ xã Hải Quế (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành nông nghiệp và PTNT tỉnh Tây Ninh đăng tải TBMT gói thầu xây lắp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với số TBMT là 20160801105-00, nêu hình thức bảo đảm dự thầu: “Bằng ngân hàng hoặc đặt cọc bằng séc, tiền mặt”. Đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan