Ngày 01/8: Có 5/381 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 381 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 01/8/2016. 
Ngày 01/8: Có 5/381 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 01/8: Có 5/381 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 376 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT/chuẩn bị HSDT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Trung tâm Phòng chống Lao và Bệnh phổi Hà Đông (TP. Hà Nội) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 04/8/2016; Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình) đăng tải TBMT gói thầu tư vấn không qua bước lựa chọn danh sách ngắn, dự kiến phát hành HSMT từ ngày 05/8/2016 đến ngày 22/8/2016 là chưa đủ tối thiểu 20 ngày theo quy định. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Phòng Dân tộc huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 04/8/2016; Trường Đại học Bách Khoa (TP. Hồ Chí Minh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 08/8/2016 đến ngày 10/8/2016, trong khi đóng thầu ngày 16/8/2016. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Trung tâm Phòng chống Lao và Bệnh phổi Hà Đông (TP. Hà Nội) và Trường Cao đẳng nghề số 21/BQP (tỉnh Gia Lai) đăng tải TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa theo hình thức đấu thầu rộng rãi, nêu hình thức bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt. Hai đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc). 

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ, Trường Cao đẳng nghề số 21/BQP nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan