Ngày 01/7: Có 7/369 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 369 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 01/7/2016. 
Ngày 01/7: Có 7/369 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 01/7: Có 7/369 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 362 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp (TP. Hồ Chí Minh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 05/7/2016; Văn phòng HĐND&UBND TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 06/7/2016 đến ngày 11/7/2016; UBND xã Nga Mỹ (huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 06/7/2016; Ban Phát triển nông thôn miền núi huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 07/7/2016 đến ngày 12/7/2016; Trường THPT Chu Văn Thịnh (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 07/7/2016 đến 09 giờ ngày 13/7/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Thời gian dự kiến phát hành HSMST sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMST, UBND xã Hoài Mỹ (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) dự kiến phát hành HSMST từ ngày 04/7/2016. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMST được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMST đến trước thời điểm đóng thầu.

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan