Ngày 01/6: Có 5/359 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 359 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 01/6/2016. 
Ngày 01/6: Có 5/359 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 01/6: Có 5/359 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 354 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSMT/HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT/TBMCH, Công ty CP Than Hà Lầm, Agribank Chi nhánh Chợ Lớn (TP.HCM) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 03/6/2016; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 05/6/2016; Ban Quản lý bảo trì đường bộ Sơn La dự kiến phát hành HSMT từ ngày 06/6/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT, TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu.

Ngoài lỗi nêu trên, Agribank Chi nhánh Chợ Lớn cũng không nêu giá trị bảo đảm dự thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Vĩnh Phúc đăng tải TBMT gói thầu xây lắp lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với số TBMT là: 20160600587 - 00, nêu hình thức bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt. Đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc). 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan