Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cập nhật Hướng dẫn đăng tải thông tin về đấu thầu

Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam vừa ban hành Bản cập nhật Hướng dẫn đăng tải thông tin về đấu thầu tới tất cả các cơ quan thực hiện dự án do WB tài trợ tại Việt Nam.
Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam  cập nhật Hướng dẫn đăng tải thông tin về đấu thầu

Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam vừa ban hành Bản cập nhật Hướng dẫn đăng tải thông tin về đấu thầu tới tất cả các cơ quan thực hiện dự án do WB tài trợ tại Việt Nam.

 

Theo đó, WB khuyến nghị các cơ quan thực hiện dự án do WB tài trợ tại Việt Nam tăng cường sử dụng Báo Đấu thầu và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia của Việt Nam trong việc công bố thông tin về đấu thầu nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch cũng như tính hiệu quả của dự án.

 

Vào tháng 5/2013, WB đã phát hành Hướng dẫn đăng tải thông tin về đấu thầu tới tất cả các cơ quan thực hiện dự án do WB tài trợ tại Việt Nam. Ông Yuling Zhou, Trưởng ban Ban đấu thầu của WB tại Việt Nam cho biết: Mới đây, Ngân hàng đã tiến hành một cuộc đánh giá về tác động của việc thực hiện Hướng dẫn nêu trên trong 2 năm qua và đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ các cơ quan thực hiện dự án do WB tài trợ tại Việt Nam và cộng đồng nhà thầu. Cụ thể như: đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua việc sử dụng kênh thông tin chính thức về mua sắm chính phủ của Việt Nam (Báo Đấu thầu), giảm chi phí kinh doanh, nâng cao tính minh bạch và cạnh tranh trong đấu thầu,... 

 

Bản cập nhật Hướng dẫn được xây dựng dựa trên kết quả đánh giá nêu trên và các quy định mới về đấu thầu của Việt Nam như Luật Đấu thầu 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2015).

 

Theo WB, Báo Đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đáp ứng yêu cầu của WB về việc công bố thông tin trên phương tiện truyền thông tại Việt Nam, đặc biệt khi xét đến tính chuyên môn trong lĩnh vực đấu thầu và hiệu quả về mặt chi phí. Bản cập nhật Hướng dẫn của WB nêu rõ: “Đánh giá của WB cho thấy, Báo Đấu thầu được các nhà thầu, nhà cung cấp, công ty tư vấn và các cơ quan, cá nhân khác đặt mua rộng rãi trên cả nước”.

 

Về đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), Hướng dẫn của WB nêu rõ: “Với nỗ lực thúc đẩy triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng tại Việt Nam, Chính phủ Việt Nam đã xây dựng Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (NEPS). Đến nay, NEPS đã đã được tích hợp với Báo Đấu thầu trong việc đăng tải một số thông tin về đấu thầu, nghĩa là thông tin đăng trên NEPS cũng được công bố trên Báo Đấu thầu (trong 1 số báo) và ngược lại. Theo Thông tư số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC, các cơ quan thực hiện dự án do WB tài trợ tại Việt Nam có thể lựa chọn một trong hai cách, hoặc là đăng ký tài khoản và tự đăng thông tin trên NEPS hoặc trực tiếp gửi yêu cầu đăng tải thông tin đến Báo Đấu thầu. NEPS và Báo Đấu thầu đều cho phép đăng tải thông tin đấu thầu được gửi đến bằng cả 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. 

 

Với các gói thầu có giá trị lớn, WB khuyến khích đăng tải trên Báo Đấu thầu nhiều hơn 1 lần. Trong trường hợp này, các cơ quan thực hiện sau khi đăng thông tin trên NEPS, có thể gửi yêu cầu bằng văn bản tới Báo Đấu thầu.

 

Về đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, WB chịu trách nhiệm đăng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên trang web của Ngân hàng (http://documents.worldbank.org/curated/en/document-type). Bên cạnh đó, WB khuyến khích các cơ quan thực hiện dự án do WB tài trợ tại Việt Nam đăng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên NEPS theo mẫu và nội dung đã được WB đồng ý. Theo quy định tại Thông tư số 07/2015/TTLT-BKH-BTC, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chỉ đăng tải trên NEPS, không đăng tải trên Báo Đấu thầu.

Hoàng Liên 

ngocthanh