Góp ý nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu

Với Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2014) và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2014)
Góp ý nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu

Với Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2014) và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2014), hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu được đánh giá ngày càng hoàn thiện và đồng bộ, góp phần tạo cơ sở cho việc lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện các gói thầu sử dụng vốn nhà nước, đem đến hiệu quả cao hơn trong hoạt động đấu thầu.

 

Với sự hợp tác của Lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Lãnh đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, thông qua Chuyên mục “Góp ý nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu”, Báo Đấu thầu thông tin đến bạn đọc những ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị của các địa phương nhằm nâng cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả trong hoạt động đấu thầu.

Trân trọng giới thiệu.

IMG

Ông Phùng Quang Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc:

“Để nâng cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả trong công tác đấu thầu, cần nghiên cứu một số giải pháp cụ thể. Một là tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật về đấu thầu theo hướng phù hợp với tập quán, thông lệ quốc tế; ban hành các thông tư hướng dẫn về mẫu tài liệu trong đấu thầu và ban hành cẩm nang, sổ tay… để xử lý tình huống trong đấu thầu, đặc biệt cần đề nghị ban hành một thông tư riêng quy định về công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu, chế độ báo cáo của chủ đầu tư; sớm triển khai Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để nâng cao tính cạnh tranh, minh bạch trong đấu thầu.

 

Hai là cần có các đề án, dự án, kế hoạch đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực tham gia công tác đấu thầu như: tăng cường công tác đào tạo nghiệp vụ về đấu thầu đối với các cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu, các ban quản lý dự án chuyên ngành; thắt chặt các điều kiện cấp chứng chỉ hoạt động đấu thầu; phối hợp với các trường đại học hình thành các khoa chuyên ngành đào tạo về đấu thầu; nghiên cứu quy định tính toán chi phí cho công tác tư vấn đấu thầu theo hướng phù hợp hơn.

 

Ba là nghiên cứu xây dựng mô hình Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu tại địa phương. Đây là đơn vị sẽ đứng ra thực hiện việc tổ chức đấu thầu, đàm phán hợp đồng cho các dự án quan trọng, mua sắm tập trung, hoặc các dự án mà chủ đầu tư đồng thời là cơ quan thẩm định dự án, thẩm tra thiết kế và dự toán, trực tiếp quản lý dự án và đơn vị trực thuộc lại thực hiện luôn nhiệm vụ giám sát, kiểm định chất lượng nhằm tránh tình trạng khép kín trong hoạt động đấu thầu, đầu tư. Bên cạnh đó cần có quy định cụ thể cho phép người có thẩm quyền giao cho các cơ quan chuyên môn trực tiếp thẩm định các nội dung về hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các dự án nhóm B trở lên trước khi chủ đầu tư phê duyệt”.

Hải Bình (thực hiện)

admin