Góp ý nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu

“Để chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa hoạt động đấu thầu, theo tôi, cần chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đấu thầu; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng,
Góp ý nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu

IMG

Ông Lê Đức Vinh, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa:

“Để chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa hoạt động đấu thầu, theo tôi, cần chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đấu thầu; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ cho các cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động đấu thầu; đẩy mạnh hình thức đấu thầu qua mạng, trong đó, chú trọng việc quy định hướng dẫn các chủ đầu tư từng bước tiếp cận hình thức này từ thí điểm đến mở rộng; đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động đấu thầu”.

Hải Bình (thực hiện)

admin