Góp ý nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, để nâng cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả trong công tác đấu thầu, phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra,
Góp ý nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, để nâng cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả trong công tác đấu thầu, phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về đấu thầu nhằm đưa hoạt động đấu thầu đi vào nề nếp, hỗ trợ công tác quản lý tốt hơn, đảm bảo đưa chính sách vào cuộc sống, chấn chỉnh các biểu hiện không tích cực, đồng thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc để có phương án xử lý kịp thời.

 

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng cho rằng, cần thúc đẩy triển khai dự án đấu thầu qua mạng điện tử nhằm sớm tạo ra được một công nghệ đấu thầu tiên tiến thay cho công nghệ giấy tờ như hiện nay, qua đó góp phần rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí và minh bạch hóa hoạt động đấu thầu. Đồng thời, việc tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng phổ biến các quy định của pháp luật về đấu thầu cần tập trung, chú trọng, đặc biệt là cho chủ đầu tư dự án, người được giao rất nhiều nhiệm vụ trong công tác đấu thầu và các đơn vị tư vấn đấu thầu nhằm nâng cao chất lượng hồ sơ mời thầu, đảm bảo thực hiện đúng các quy định pháp luật đấu thầu mới được ban hành, đồng thời tăng cường năng lực cho cán bộ làm công tác đấu thầu.

Tuấn Dũng (thực hiện)

admin