Góp ý nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu

Với Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2014) và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2014)...
Góp ý nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu

Với Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2014) và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2014), hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu được đánh giá ngày càng hoàn thiện và đồng bộ, góp phần tạo cơ sở cho việc lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện các gói thầu sử dụng vốn nhà nước, đem đến hiệu quả cao hơn trong hoạt động đấu thầu.

 

Với sự hợp tác của Lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Lãnh đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, thông qua Chuyên mục “Góp ý nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu”, Báo Đấu thầu thông tin đến bạn đọc những ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị của các địa phương nhằm nâng cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả trong hoạt động đấu thầu.

Trân trọng giới thiệu.
UBND tỉnh Quảng Ninh (Số ra ngày 19-3-2015):
Ông Lê Đức Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
 (Số ra ngày 18-3-2015):

Ông Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình
 (Số ra ngày 17-3-2015):

Ông Phùng Quang Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc
 (Số ra ngày 16-3-2015):

admin