Góp ý nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu

“Để nâng cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong công tác đấu thầu, tôi cho rằng, cần có những giải pháp thực hiện cụ thể. Khi lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư nên áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi là chủ yếu.
Góp ý nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu

IMG

Ông Nguyễn Văn Dương, 

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp:

“Để nâng cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong công tác đấu thầu, tôi cho rằng, cần có những giải pháp thực hiện cụ thể. Khi lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư nên áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi là chủ yếu. Bên mời thầu có trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định tại Điểm c và Điểm d, Khoản 1, Điều 7 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Trong hồ sơ mời thầu không nên đưa ra những nội dung yêu cầu vượt quá xa so với quy mô, tính chất của gói thầu làm hạn chế nhà thầu tham gia đấu thầu.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần nghiên cứu và ban hành những quy định về các tiêu chí cụ thể để chấm điểm, đánh giá các nhà thầu trong quá trình triển khai thi công và dựa trên chất lượng sản phẩm công trình xây dựng hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng để làm căn cứ đánh giá năng lực, uy tín của nhà thầu. Từ đó, lập hệ thống dữ liệu theo dõi các nhà thầu và hàng năm công bố rộng rãi danh sách các nhà thầu có năng lực, uy tín được chấm điểm ưu tiên trong công tác xét thầu. Đồng thời, công bố danh sách nhà thầu yếu kém bị cấm tham gia đấu thầu, hoặc các nhà thầu chưa tốt. Khi thực hiện những nội dung này, các chủ đầu tư sẽ loại bỏ được các nhà thầu yếu kém trong đấu thầu xây dựng cơ bản”.

Trung Hiếu (thực hiện)

ngocthanh