Góp ý nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu

“Để nâng cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả trong công tác đấu thầu, theo tôi, quan trọng hơn cả là công tác bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các cán bộ đến cấp xã,
Góp ý nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu

IMG

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, 

 

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang:

“Để nâng cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả trong công tác đấu thầu, theo tôi, quan trọng hơn cả là công tác bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các cán bộ đến cấp xã, đơn vị tư vấn thực hiện công tác đấu thầu. Các bộ, ngành cũng cần nhanh chóng hoàn thiện các văn bản hướng dẫn liên quan đến đấu thầu để tạo đầy đủ hành lang pháp lý thực thi công tác đấu thầu. Đặc biệt là triển khai sớm hình thức đấu thầu tập trung như các nước phát triển đang thực hiện và mang lại hiệu quả cao.

 

Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý cần tăng cường hơn nữa quyền hạn và trách nhiệm đối với đội ngũ thanh tra đấu thầu, tăng cường các đợt thanh tra trước, trong và sau đấu thầu để kịp thời chấn chỉnh những sai phạm thiếu sót.

 

Ngoài ra, sự việc làm đau đầu cơ quan quản lý về đấu thầu là tình trạng dàn xếp, thông đồng giữa các nhà thầu để một nhà thầu trúng thầu trong cùng một gói thầu. Do đó, để nâng cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả trong công tác đấu thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu và đơn vị tư vấn đấu thầu cần phải thực hiện tốt hơn nữa việc đánh giá tư cách hợp lệ và năng lực của nhà thầu khi tham gia dự thầu nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đấu thầu để tránh xảy ra tình trạng đấu thầu hình thức, thiếu tính cạnh tranh làm giảm hiệu quả kinh tế”.

 Hải Bình (thực hiện)

ngocthanh