Đưa pháp luật về đấu thầu vào cuộc sống

Để triển khai thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, UBND tỉnh Sóc Trăng đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì,
Đưa pháp luật về đấu thầu vào cuộc sống

IMG

Ông Trần Thành Nghiệp

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng

 

Để triển khai thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, UBND tỉnh Sóc Trăng đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành tổ chức phổ biến những điểm mới so với quy định cũ đến các tổ chức, cá nhân có liên quan, các chủ đầu tư công trình sử dụng vốn ngân sách để thực hiện khi các văn bản trên có hiệu lực thi hành. 

 

Ngoài ra, UBND tỉnh Sóc Trăng còn chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ kinh tế - kế hoạch (thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ “Đánh giá dự án Đầu tư và Đấu thầu” tại tỉnh Sóc Trăng vào tháng 11/2014 để bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án cho các đối tượng là cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức trực tiếp thực hiện công tác đấu thầu của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ban quản lý dự án đầu tư của Tỉnh nhằm nâng cao năng lực về công tác đấu thầu theo quy định mới.

Bích Thảo (thực hiện)

 

admin