Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2: Công tác đấu thầu thực hiện đúng quy định

Công tác tổ chức, quản lý và giám sát đánh giá của dự án được tổ chức tương đối tốt và thường xuyên; dự án luôn chú trọng duy trì hệ thống quản lý tài chính ổn định và đáng tin cậy; công tác đấu thầu được thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước.
Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2: Công tác đấu thầu thực hiện đúng quy định

Công tác tổ chức, quản lý và giám sát đánh giá của dự án được tổ chức tương đối tốt và thường xuyên; dự án luôn chú trọng duy trì hệ thống quản lý tài chính ổn định và đáng tin cậy; công tác đấu thầu được thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước. 

 

Đó là đánh giá đại diện  Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) và Ngân hàng Thế giới (WB) đối với dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2. 

 

Theo đánh giá, công tác giám sát được phối hợp chặt chẽ giữa Ban điều phối dự án Trung ương, tư vấn và các Ban quản lý dự án địa phương đã đem lại tác dụng đối với việc đảm bảo tuân thủ các quy định cũng như tăng cường chất lượng công việc của Dự án. Nhiều vấn đề đã được phát hiện và chỉ đạo khắc phục kịp thời. Ngay từ khi bắt đầu thực hiện, Dự án đã thiết kế và phát triển Hệ thống thông tin quản lý (MIS), cho đến năm 2013, Hệ thống đã cơ bản đi vào hoạt động và có nhiều số liệu được các tỉnh cập nhật. Số liệu trên Hệ thống đã tương đối đầy đủ và có độ tin cậy, bước đầu đạt yêu cầu sử dụng.

IMG

Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2 thực hiện tại 6 tỉnh gồm Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái và Lào Cai

 Ảnh: Tiên Giang

Đến quý II/2014, Dự án đã bước đầu xây dựng được cơ sở dữ liệu theo dõi và đánh giá dựa vào kết quả đối với các nhóm sinh kế của Dự án và tác động của các tiểu dự án phát triển hạ tầng. Đến quý I/2015, Dự án đã thiết lập và đang quản lý trên 5.000 hồ sơ tiểu dự án sinh kế (chiếm khoảng 45% số tiểu dự án). Số lượng hồ sơ sinh kế đang tiếp tục được hoàn thiện để cung cấp thông tin về tất cả các nhóm đồng sở thích (CIG) đã được Dự án hỗ trợ, làm cơ sở phục vụ công tác quản lý, thiết kế, điều chỉnh các hoạt động và chiến lược hỗ trợ Dự án.

 

Theo Bộ KH&ĐT, Dự án luôn chú trọng duy trì hệ thống quản lý tài chính ổn định và đáng tin cậy; công tác quản lý tài chính của toàn Dự án được đánh giá chung là đáp ứng yêu cầu; báo cáo tài chính hàng quý và báo cáo kiểm toán luôn được nộp đúng hạn và đạt chất lượng tốt; dự án đã triển khai đồng bộ các hoạt động kiểm toán theo thiết kế ban đầu bao gồm kiểm toán tài chính, kiểm toán đấu thầu và kiểm toán nội bộ.

Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2 thực hiện tại 6 tỉnh gồm Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái và Lào Cai. Mục tiêu của dự án là góp phần giảm nghèo và đẩy mạnh phát triển nông thôn ở khu vực miền núi phía Bắc – nơi được đánh giá là cộng đồng nghèo nhất ở Việt Nam.

Mặc dù có những chậm trễ nhất định tại một vài quý đầu tiên nhưng về cơ bản việc giải ngân vốn IDA toàn Dự án đã luôn giữ được nhiệt độ và theo sát kế hoạch giải ngân được phê duyệt. Đến hết tháng 7/2015, Dự án giải ngân được 99,7% tổng vốn IDA theo Hiệp định tài trợ đã ký (khoảng 145,5 triệu USD). Kết quả này thể hiện sự phối hợp đồng bộ và nhịp nhàng giữa tất cả các cấp quản lý, các cán bộ phụ trách hợp phần, lĩnh vực và sự chỉ đạo sát sao và kịp thời trong cả giai đoạn thực hiện Dự án. 

 

Bên cạnh đó, công tác đấu thầu mua sắm của Dự án được các địa phương thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và tuân thủ hướng dẫn của WB. Dự toán các gói thầu được lập dựa trên cơ sở là khung giá xây dựng hiện đang áp dụng của từng địa phương. Hầu hết các nhà thầu được lựa chọn đã đáp ứng về cơ bản các yêu cầu của hồ sơ mời thầu/mời chào giá/tuyển tư vấn và có giá đánh giá thấp nhất; hàng hóa, dịch vụ, công trình được mua sắm/xây dựng phù hợp với mục tiêu của Dự án; chất lượng hồ sơ mời thầu được cải thiện đáng kể, các yêu cầu về năng lực nhà thầu được chú trọng hơn; kết quả các đợt kiểm toán đấu thầu đều không có các sai sót lớn cũng như các vi phạm nghiêm trọng về đấu thầu; hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình đấu thầu được thu thập và lưu giữ tương đối đầy đủ tại các đơn vị thực hiện.

 

Với tính chất phân cấp mạnh, trong đó phần lớn các hoạt động giao cho cấp xã làm chủ đầu tư (cả đấu thầu và quản lý tài chính), địa bàn triển khai trải rộng trên nhiều huyện và xã nên công tác đấu thầu và quản lý tài chính của Dự án vẫn còn những vấn đề cần được cải thiện. Sau mỗi đợt kiểm tra, giám sát độc lập hoặc nội bộ, căn cứ vào các phát hiện và khuyến nghị, Dự án luôn xây dựng kế hoạch hành động, đưa ra những giải pháp để khắc phục và cải thiện những điểm chưa đạt yêu cầu của từng cấp và từng ban quản lý.

Ngô Trần

ngocthanh